Sedan årsskiftet 2022/2023 är verksamheten nedlagd. Lennart och Carina ser fram emot en rolig pension och mycket tid för familj, vänner och resor. Sofia arbetar numera på en lokal konsultfirma.

Vi vill tacka alla kunder och leverantörer för mycket gott samarbete under alla år, och rekommenderar någon av alla andra duktiga elfirmor i Roslagen.