2020-09-23

Nybyggnad av 22 st studentbostäder på Campus Roslagen pågår och beräknas vara färdigställt till sommaren 2021.

Nybyggnad av affärshuset Roboten 2 på Norrtäljeporten pågår och beräknas vara färdigställt till sommaren 2021.

Nybyggnad av lokaler för DKLBC i Sika pågår och beräknas vara färdigställt sommaren 2021.