Ett urval av alla arbeten vi utfört under åren; 

Installation solcellsanläggning Modellservice 
Norrtälje 2022

Nybyggnad av 22 st studentbostäder på Campus Roslagen 
Norrtälje 2020-2021

Nybyggnad av affärshuset Roboten 2
Norrtälje 2020-2021

Nybyggnad av lokaler för DKLBC i Sika 
Norrtälje 2020-2021

Norrtälje Nya Brandstation
Norrtälje 2017-2019
Nybyggnation av brandstation 

Norrtäljeporten
Norrtälje 2018
Nybyggnation av två kontors/affärsbyggnader

Kv Herkules

Lidingö 2016-2018
Till och påbyggnad av 85 lägenheter

Kvarteret Göken
Norrtälje 2015-2016
Nybyggnation av 22 hyresrätter för Roslagsbostäder som underentreprenör till Credentia

Norrbil Audihall
Norrtälje 2015-2016
Tillbyggnad av Norrbil, försäljningshall Audi

Kvarteret Maskrosen
Norrtälje 2013-2015
Nybyggnad av 66 hyresrätter för Roslagsbostädersom underentreprenör till Cobab

Norrtälje Sjukhus
Norrtälje 2014-2015
Tillbyggnad av nytt bårhus

Hallstavik Sporthall
Hallstavik 2013
Renovering av sporthallen och tillhörande utrymmen

Vårdbo Äldreboende
Norrtälje 2012-2013
Om- och tillbyggnad av 18 lägenheter, klädvårdsutrymmen, kontor samt personalutrymmen

Norrtälje Stadsarkiv
Norrtälje 2012
Ombyggnad och renovering av kontorslokalerna för Norrtälje Stadsarkiv

Enebergs Äldreboende
Norrtälje 2011-2012
Ombyggnad och renovering av äldreboende

Hemkvarnen
Rinkeby 2010-2011
Ombyggnad av föreningslokaler för Familjebostäder

Norrtälje Tingsrätt
Norrtälje 2010
Installation av brandlarm

Harbroholm Skebobruk
Skebobruk 2008-2009
Nybyggnation slakteri

Rumpudden
Älmsta 2006-2008
Nybyggnation av 132 bostadsrätter 

Enebacken
Åkersberga 2005-2006
Nybyggnation äldreboende med 110 platser

Ahlsell
Norrtälje 2007
Ombyggnad av butikslokaler

Kv Berga
Åkersberga 2005
Nybyggnad av lägenheter för Armada Fastigheter

Campus Roslagen
Norrtälje 2004-2006
Studentlägenheter

Norrtäljeanstalten
Norrtälje 2004
Ombyggnad av matsal, storkök och rekreation

Långsjöhallen
Rimbo 2003
Ombyggnad av sporthall

Kv Råkan
Norrtälje 2003
Renovering och stambyte i badrum

Tullskolan och Utbildningscentum
Norrtälje 2002-2003
Nybyggnad av utbildningslokaler

Roslagens Sjukhus
Norrtälje 2002
Byte av belysningsarmaturer

Sjökarbyskolan
Åkersberga 2001
Ombyggnad skola

Norrtälje Tidning
Norrtälje 2001
Ombyggnad, nya redaktionslokaler samt tillbyggnad av tryckeriet

Kv Läkaren
Rimbo 2000
Renovering och tillbyggnad av lägenheter

Brf Norrgården
Norrtälje 2000
Renovering av lägenheter

Jungfruskolan
Norrtälje 2000
Ombyggnad skola

Solskiftesskolan
Åkersberga 2000
Nybyggnad sporthall

Rimbo Badhus
Rimbo 1999
Om- och tillbyggnad av restaurang och konferensdel

Brf Vårsolen
Norrtälje 1998
Renovering av badrum i lägenheter

Kv Hästen
Norrtälje 1998
Renovering lägenheter

Hammarbackens Gruppboende
Vallentuna 1998
Ombyggnad av gruppbostäder

Birgittagården
Rimbo 1998
Ombyggnad av äldreboende

Rimbo Värmeverk
Rimbo 1997
Nybyggnad av biobränsleverk

Nånö Gruppboende
Norrtälje 1996
Nybyggnad gruppboende

KMW Energi
Norrtälje 1995
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler

Modellservice
Norrtälje 1994
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler